x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  
Šiuo metu esantis Lazdynų baseino ir sporto klubo užimtumas: 8%
Šiuo metu yra laisvų vietų į suaugusiųjų mokymo plaukti grupes. Kviečiame registruotis čia.
Jau vyksta registracija į vaikų vasaros plaukimo pamokas. Kviečiame registruotis čia.
Šiuo metu yra laisvų vietų į nėščiųjų mankštą vandenyje. Kviečiame registruotis čia.

Nuo Liepos 1d. Keičiasi baseino ir sporto klubo laikas 

 
Informuojame, kad liepos 12 – 13 d.
Vyks Lietuvos amžiaus grupių plaukimo pirmenybės 2024.
Varžybos bus organizuojamos didžiajame 50 metrų ilgio baseine.
Liepos 12 d. nuo 6:00 val. iki 21:00 val.
Liepos 13 d. nuo 8:00 val. Iki 20:00 val.
Lankytojai galės naudotis 25 m ilgio baseinu
(Šiame baseine du takai bus skirti ir sportininkų apšilimui).

Registracija į vaikų vasaros plaukimo pamokas

Registracija į vaikų vasaros plaukimo pamokas

Aktyvi fizinė veikla, pramogos ir nauji draugai - tai laukia visų norinčių dalyvauti Lazdynų baseino vasaros plaukimo pamokose.

Jei šią vasarą nusprendėte, kad leisite atostogas mieste ir niekur neišvyksite, kviečiame Jus į nuotykių kupinas plaukimo pamokas. Lazdynų baseinas jums siūlo intensyvias dviejų savaičių plaukimo pamokas baseine! Vienas vaikas į stovyklą gali eiti daugiau nei į vieną pamainą. Plaukimo grupėms vadovaus patyrę plaukimo treneriai. Išsirinkite, kuri pamaina ar net kelios iš jų Jums patogiausios.

Skirta: 7 - 16 metų vaikams
Vieta: Lazdynų baseinas, Erfurto 13, Vilnius
Pamainos kaina: 79 Eur už 8 plaukimo treniruotes (apmokama registruojantis internetu)

Tėvai užregistruodami vaiką į stovyklą patvirtina, kad vaikas yra sveikas ir gali dalyvauti plaukimo užsiėmimuose.
Daugiau informacijos el. paštu: mp@lazdynubaseinas.eu

Registraciją atlikti gali tik asmenys, sulaukę 18 metų bei turintys Lazdynų baseino lankytojo asmeninę paskyrą su nurodytu atsiskaitomosios sąskaitos numeriu elektroninei sąskaitai suformuoti.
Jei jau turite savo asmeninę paskyrą ar esate anksčiau įsigiję mūsų paslaugų, prisijunkite.
Jei asmeninės paskyros dar neturite, užsiregistruokite ir suveskite visus privalomus duomenis.
Vaikų vasaros plaukimo pamokos
I pamaina,
2024 m. liepos 15 - liepos 25 d.
 • 7-16 m. amžiaus grupės
 • 8 plaukimo treniruotės
 • Plaukimo pamokų kaina: 79.00 €
RINKTIS ›
Vaikų vasaros plaukimo pamokos
II pamaina,
2024 m. liepos 29 - rugpjūčio 08 d.
 • 7-16 m. amžiaus grupės
 • 8 plaukimo treniruotės
 • Plaukimo pamokų kaina: 79.00 €
RINKTIS ›
Vaikų vasaros plaukimo pamokos
III pamaina,
2024 m. rugpjūčio 12 - rugpjūčio 23 d.
 • 7-16 m. amžiaus grupės
 • 8 plaukimo treniruotės
 • Plaukimo pamokų kaina: 79.00 €
RINKTIS ›

PATVIRTINTA
Direktoriaus
2023 m. gegužės  d.
įsakymu Nr.
Dėl tipinių įstaigos naudojamų
sutarčių redakcijos patvirtinimo

PASLAUGŲ  SUTARTIS
Nr. ...
Data ...

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Paslaugų teikėjas

Pavadinimas

VšĮ „Active Vilnius”

Įstaigos kodas

302682862

Paslaugų teikimo adresas

Erfurto g. 13, Vilnius (Lazdynų baseinas)

Paslaugų teikėjo interneto svetainė

lazdynubaseinas.eu

Tel. Nr.

+370 5 203 0475

El. p.

info@lazdynubaseinas.eu

Banko sąskaitos rekvizitai

A. s. Nr. LT84 3500 0100 1614 4850, ,,Paysera LT“ UAB, banko kodas 35000

Atstovas

Vytautas Janušaitis

Paslaugų mokėtojas

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Gyv. adresas

 

Tel. Nr.

 

El.p.

 

Banko sąskaitos Nr.

 

Paslaugų klientas

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Gyv. adresas

 

Tel. Nr.

 

El. p.

 

NARYSTĖS SĄLYGOS

Paslaugų teikimo plano pavadinimas

Vaikų plaukimo pamokos 8 kartai per 2 savaites

 

Priklausančios paslaugos

Grupinės vaikų plaukimo pamokos su treneriu 45 min

 

Narystės aktyvavimo diena

 

Narystės galiojimo terminas

2 savaitės

Kaina

 

Suteikiamos nuolaidos dydis

 

Perrašymas kitam klientui

negalimas

 

Paslaugų teikėjo vardu:

Paslaugų mokėtojas:

 

____________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

____________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS

Bendrosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;

Klientas – reiškia asmenį iki 18 metų, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis pagal su paslaugų teikėju Paslaugų mokėtojo sudarytą Sutartį;

Narystės galiojimo terminas – reiškia visą naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, nurodytą Specialiose sąlygose;

Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas, kurias sudaro vaikų mokymo plaukti su treneriu grupinio plaukimo treniruotės, kurios yra teikiamos konkrečioje Paslaugų teikimo vietoje;

Paslaugų mokėtojas –  reiškia asmenį, kuris yra Kliento teisėtas atstovas pagal įstatymą ir Kliento vardu sudaro sutartį ir atsiskaito su Paslaugos teikėju už Paslaugos teikėjo Klientui suteiktas Paslaugas;

Paslaugų mokestis – reiškia Paslaugų Mokėtojo mokėtiną sumą Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas;

Paslaugų teikėjas – reiškia VŠĮ „Active Vilnius“, juridinio asmens kodas 302682862, buveinės adresas S. Nėries g. 45 A, Vilnius;

Specialiosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje apibrėžiamos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos ir Kliento pasirinkimai;

Sutartis – reiškia šią Sutartį tarp Paslaugų mokėtojo ir Paslaugų teikėjo, kuria teikiamos paslaugos Klientui ir kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais;

Šalys – reiškia Klientą, Paslaugų mokėtoją ir Paslaugų teikėją kartu;

Taisyklės – reiškia Vidaus tvarkos taisykles, patalpintas Paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

2. SUTARTIES DALYKAS

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Esant reikalui, baseino sveikatos priežiūros specialistas (-ė)/ treneris (-ė), suteiktų Klientui medicininę pagalbą, nepažeisdamas Kliento orumo ir privatumo patikrintų higieną;

Treneris gali turėti fizinį kontaktą su Klientu, siekdamas užtikrinti saugumą, mokydamas jį judesio technikos.

4. ATSISKAITYMO TVARKA

5. ATSAKOMYBĖ

 6. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

  • Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki Šalių Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo. Narystės galiojimo terminas nurodytas Specialiosiose sąlygose.
  • Paslaugų teikėjui iš esmės pažeidus Sutartį, Paslaugų mokėtojas turi teisę vienašališkai, be teismo ir nenurodant priežasčių, nutraukti Sutartį, įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Tokiu atveju, Paslaugų mokėtojas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už Klientui suteiktas paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento.
  • Nutraukus Sutartį 6.2 punkto pagrindu, kai Paslaugų mokėtojas yra sumokėjęs už paslaugas avansu, Paslaugos mokėtojui grąžinama kainos dalis už neišnaudotą Abonemento galiojimo laikotarpį.
  • Sutarties perrašymas kitam asmeniui negalimas.
  • Sutarties nutraukimas, pradėjus naudotis paslaugomis, negalimas.
  • Plaukimo pamokų nelankymas, nėra kompensuojamas, ir už nelankytas pamokas, pinigai nėra grąžinami.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Klientui apie tai informuodamas raštu Paslaugų mokėtoją šiais atvejais:
   • Jeigu Klientas gadina Paslaugų teikėjo įrangą;
   • Jeigu Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis;
   • Jeigu dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);
   • Jeigu Klientas ar Paslaugų mokėtojas nesilaiko kitų šios Sutarties sąlygų.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Paslaugų mokėtoją raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu Klientas ar Paslaugų mokėtojas:
   • Nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;
   • Pakartotinai pažeidžia kitas Sutarties sąlygas;
  • Sutarties nutraukimas dėl Kliento ar Paslaugų mokėtojo kaltės, neatleidžia Paslaugų mokėtojo nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už Klientui suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento.

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  • Visi Šalių pranešimai ir (ar) sąskaitos už paslaugas ar kita informacija turi būti pateikiami raštu arba kitomis informavimo priemonėmis ir yra laikomi tinkamai įteiktais pagal Sutarties preambulėje išdėstytus Sutarties šalių rekvizitus.
  • Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
  • Šalys nėra atsakingos už visišką ar dalinį sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, esant nepaprastosioms Force Majeure aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti, jei šios aplinkybės turėjo tiesioginį poveikį šios Sutarties vykdymui.
  • Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie Force Majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet , kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku nepranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
  • Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.
  • Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.
  • Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai, arba Specialiose sąlygose nurodytais kontaktais siunčiami registruotu paštu, arba elektroniniu paštu, arba Paslaugų mokėtojui trumpąja žinute. Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:


Pasirašydamas šią Sutartį, Paslaugų mokėtojas pareiškia, kad yra susipažinęs su viešai skelbiamomis Paslaugų teikimo sąlygomis, Vidaus tvarkos taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

Paslaugų teikėjo vardu:

Paslaugų mokėtojas:

 

 

Padalinio vadovas, Vytautas Janušaitis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

____________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

ATMINTINĖ DĖL SAUGAUS ELGESIO IR ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ

PRIVALOMA:

 1. Įeiti į persirengimo kambarius arba baseiną galima tik leidus treneriui arba įstaigos personalui.
 2. Asmeninius daiktus palikti persirengimo kambaryje esančioje spintelėje. Brangius daiktus rekomenduojama palikti namuose. Įstaiga už daiktų dingimą neatsako. Saugoti ir prisiimti atsakomybę už savo asmeninius daiktus. Įstaigos darbuotojai neatsako už paliktus daiktus.
 3. Prieš naudodamasis baseinu Klientas privalo nusiprausti po dušu su muilu ir kempine.
 4. Vykdyti trenerio nurodymus. Netrukdyti užsiėmimo metu kitiems.
 5. Tausoti Įstaigos inventorių ir atlyginti už sugadintą turtą. Pasinaudojus priemonėmis, po užsiėmimo jas palikti tvarkingai trenerio nurodytose vietose.
 6. Pastebėjus pažeidimus ar įvykus nelaimingam atsitikimui, gaisrui, vagystei, muštynėms informuoti trenerį arba įstaigos personalą.

DRAUDŽIAMA:

 1. Įlipti ir išlipti iš baseino bei šokinėti be trenerio leidimo.
 2. Nerti ant galvos į negilią vietą, „skandinti draugus“, tampyti juos už kojų.
 3. Griežtai draudžiama grįžti į baseiną po užsiėmimo (dėl paliktų daiktų kreiptis į įstaigos personalą).
 4. Kramtyti kramtomąją gumą Įstaigos patalpose.
 5. Įstaigos patalpose bėgioti, šokinėti, stumdytis, spjaudyti, muštis, triukšmauti.
 6. Atlikti gamtinius reikalus ne tualete.
 7. Neštis skystą muilą, gėrimus ir pan. stiklinėje taroje.
 8. Fotografuoti kitus Įstaigos lankytojus Įstaigos patalpose, viešinti atvaizdus be trečiųjų asmenų leidimo.
Perskaičiau ir SUTINKU