x
Šriftas:  
Fonas/spalva:  
Iliustracijos:  
Šiuo metu esantis Lazdynų baseino ir sporto klubo užimtumas: 0%
Šiuo metu yra laisvų vietų į suaugusiųjų mokymo plaukti grupes. Kviečiame registruotis čia.
Jau vyksta registracija į vaikų vasaros plaukimo pamokas. Kviečiame registruotis čia.
Šiuo metu yra laisvų vietų į nėščiųjų mankštą vandenyje. Kviečiame registruotis čia.


Informuojame, kad birželio 24 d. (pirmadienį) baseinas ir sporto klubas dirbs nuo 8 val. iki 21 val.

* grupinės treniruotės NEVYKS

* suaugusių mokymo plaukti treniruotės NEVYKS 

Gerb. kliente, dėl vyksiančio Europos jaunimo plaukimo čempionato, Lazdynų baseinas, įskaitant sporto salę, nuo birželio 28 d. iki liepos 7 d. (imtinai), bus uždarytas.

Registracija į nėščiųjų mankštą vandenyje

Registracija į nėščiųjų mankštą vandenyje

Nėščiųjų mankšta – vandenyje specialiai pritaikytas fizinis aktyvumas, kuris padeda būsimoms mamytėms išlaikyti sveiką gyvenimo būdą ir pagerinti savijautą nėštumo laikotarpiu. Vandenyje atliekamos mankštos puikiai tinka bet kuriuo nėštumo laikotarpiu.

Kūnas dėl vandens pasipriešinimo palengvėja, sumažėja slėgis sąnariams ir raumenims. Vandenyje atliekami pratimai stiprina raumenis ir gerina širdies veiklą. Be to, mankšta vandenyje pagerina bendrą kūno ištvermę ir kondiciją. Tai suteikia būsimai mamytei daugiau energijos ir ištvermės jos laukiantiems iššūkiams.

Nėščiųjų mankštoms vandenyje būdinga mažesnė apkrova kūnui, lyginant su salėje atliekamomis mankštomis. Vanduo apsaugo nuo didelių apkrovų, kurios būna mankštinantis salėse.

Šios treniruotės metu bus naudojamos įvairios pagalbinės priemonės – diržai, plūdės ir svareliai.

Svarbu paminėti, kad prieš pradedant bet kokias mankštų programas, nėščiajai svarbu pasikonsultuoti su savo gydytoju arba akušeriu.

 • Mankštos vyks negiliame baseine, kurio dugnas yra reguliuojamas pagal poreikį.  
 • Užsiėmimo trukmė 45 minutės.
 • Mankštas ves kvalifikuota trenerė Aušra Bimbaitė.
 • Mankštų kaina – 89 už 1 mėnesį (mokama registruojantis internetu).
 • Neatvykus į mankštą, užsiėmimas nėra perkeliamas į kitą dieną.
 • Mankštos metu reikia turėti plaukimo aprangą, būtina dėvėti plaukimo kepurėlę, avėti neslidžias šlepetes, turėti rankšluostį ir asmens higienos priemonių.
 • Mankštų dalyvės turi būti susipažinusios su Baseino vidaus taisyklėmis.
 • Maksimalus grupės dalyvių skaičius – 15 asmenų.
 • Naujai užsiregistravusioms būsimoms mamytėms mankštų pradžia artimiausiu tvarkaraštyje numatytu laiku, priklausomai nuo tada, kada įsigyta paslauga.

Sudaroma 1 mėnesio mankštų lankymo sutartis. Norint tęsti mankštas reikės pakartoti registraciją.

Registraciją atlikti gali tik asmenys, sulaukę 18 metų bei turintys Lazdynų baseino lankytojo asmeninę paskyrą su nurodytu atsiskaitomosios sąskaitos numeriu elektroninei sąskaitai suformuoti.
Jei jau turite savo asmeninę paskyrą ar esate anksčiau įsigiję mūsų paslaugų, prisijunkite.
Jei asmeninės paskyros dar neturite, užsiregistruokite ir suveskite visus privalomus duomenis.


Dėl vykstančio Europos jaunimo plaukimo čempionato, laikinai stabdomas nėščiųjų užsiėmimų abonementų pardavimas 2024 m. gegužės mėn. 28 d. iki 2024 m. liepos mėn. 7 d. (imtinai) laikotarpiu.

PATVIRTINTA
Direktoriaus
2023 m. balandžio 20 d.
įsakymu Nr. AV-20/04.2023
Dėl tipinių įstaigos naudojamų
sutarčių redakcijos patvirtinimo

 

 PASLAUGŲ  SUTARTIS
Nr.
Data

  SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Paslaugų teikėjas

Pavadinimas

VšĮ „Active Vilnius”

Įstaigos kodas

302682862

Paslaugų teikimo adresas

Erfurto g. 13, Vilnius (Lazdynų baseinas)

Paslaugų teikėjo interneto svetainė

lazdynubaseinas.eu

Tel. Nr.

+370 5 203 0475

El. p.

info@lazdynubaseinas.eu

Banko sąskaitos rekvizitai

A. s. Nr. LT84 3500 0100 1614 4850, ,,Paysera LT“ UAB, banko kodas 35000

Atstovas

Vytautas Janušaitis

Klientas

Vardas

 

Pavardė

 

Gimimo data

 

Gyv. adresas

 

Tel. Nr.

 

El. p.

 

Banko sąskaitos Nr.

 

NARYSTĖS SĄLYGOS

Paslaugų teikimo plano pavadinimas

Nėščiųjų mankšta 2 kartai per savaitę

 

Priklausančios paslaugos

Grupinės nėščiųjų treniruotės

Narystės aktyvavimo diena

 

Narystės galiojimo terminas

1 mėnuo

Kaina

 

Suteikiamos nuolaidos dydis

negalimas

Perrašymas kitam klientui

negalimas

 

Paslaugų teikėjo vardu:

Klientas:

 

____________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

____________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. SĄVOKOS
   
  Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

Bendrosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje nustatomos bendros visiems Klientams taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;

Klientas – reiškia asmenį, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis pagal su Paslaugų teikėju sudarytą Sutartį;

Narystės galiojimo terminas – reiškia visą naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, nurodytą Specialiose sąlygose;

Paslaugos – reiškia Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas, kurias sudaro suaugusiųjų grupinio plaukimo treniruotės, kurios yra teikiamos konkrečioje Paslaugų teikimo vietoje;

Paslaugų mokestis – reiškia Kliento mokėtiną sumą Paslaugų teikėjui per kalendorinį mėnesį už suteiktas Paslaugas;

Paslaugų teikėjas – reiškia VŠĮ „Active Vilnius“, juridinio asmens kodas 302682862, buveinės adresas S. Nėries g. 45 A, Vilnius;

Specialiosios sąlygos – reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje apibrėžiamos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos ir Kliento pasirinkimai;

Sutartis – reiškia šią Sutartį tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais;

Šalys – reiškia klientą ir Paslaugų teikėją kartu;

Taisyklės – reiškia Vidaus tvarkos taisykles, patalpintas Paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

1.2. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos kitos sąvokos turi Taisyklėse nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip.

 1. SUTARTIES DALYKAS
  • Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas pagal Kliento pasirinktą paslaugų planą, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
  • Esant neatitikimų tarp Sutartį sudarančių dokumentų, nustatoma tokia jų viršenybė: pirma, Specialiosios sąlygos, antra, Bendrosios sąlygos.
  • Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad:
   • prieš jam sudarant Sutartį Paslaugų teikėjas suteikė jam išsamią ir suprantamą informaciją apie teikiamų Paslaugų prigimtį, specifiką, teikimo sąlygas, kainą, teikimo terminus, išaiškino Klientui Šalių atsakomybę už netinkamą Sutarties vykdymą, suteikė kitą Kliento apsisprendimui sudaryti Sutartį reikalingą / reikšmingą informaciją;
   • tinkamai pats ar pasitelkdamas gydytojų pagalbą įvertino save sveikatos būklę, pastaroji yra tinkama Kliento pasirinktų Paslaugų gavimui, turi (jei tokie yra reikalingi) visus reikiamus sveikatos priežiūros įstaigų / gydytojų leidimus, suderinimus, sutikimus Kliento pasirinktoms paslaugoms, todėl nėra jokių su Kliento sveikata susijusių aplinkybių, dėl kurių Klientas negalėtų naudotis Paslaugomis.
  • Sutartis sudaroma elektroniniu būdu, prisijungus prie Paslaugų teikėjo savitarnos sistemos.
 1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  • Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:
   • Paslaugas teikti kokybiškai visą narystės galiojimo terminą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
   • Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti tinkamą asmens duomenų, kuriuos pateikia Klientas, apsaugą.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę:
   • Apriboti Paslaugų teikimą šioje Sutartyje ir Paslaugų teikėjo Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;
   • Nustatyti minimalų naudojimosi paslaugomis laikotarpį;
   • Kaupti ir tretiesiems asmenims, užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti duomenis apie laiku neatsiskaičiusį Klientą, kuris yra nesumokėjęs už 3 (trijų) mėnesių ir daugiau paslaugas.
   • Pareikalauti iš Kliento atlyginti visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas.
   • Paslaugų teikėjas pasilieka teisę neįleisti jaunesnių nei 18 metų asmenų į Plaukimo pamokas suaugusiems.
   • Uždaryti Baseiną dėl atliekamų darbų, varžybų, treniruočių, šventinių dienų bei kitais nenumatytais atvejais. Tokiomis dienomis klientams paslaugos nebus suteikiamos, klientai apie tai bus iš anksto informuojami Paslaugų teikėjo interneto svetainėje. Už laikotarpį, kuriuo nebus galima naudotis Baseino paslaugomis, klientams nebus grąžinami pinigai, narystės trukmė nepratęsiama.
 1. ATSISKAITYMO TVARKA
  • Už teikiamas paslaugas Paslaugų mokėtojas atsiskaito su Paslaugų avansu. Minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis – 1 mėnuo.
  • Mokėjimą už pasirinktas paslaugas, skaičiuojant imtinai nuo pirmosios naudojimosi Paslaugomis dienos iki paskutinės dienos Paslaugų mokėtojas sumoka Paslaugų teikėjui savitarnoje, sudarant Sutartį.
 1. ATSAKOMYBĖ
  • Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius. Šalys susitaria, kad nuostolių, žalos bei išlaidų atlyginimas neatleidžia įsipareigojimų nevykdančios Šalies nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų jos įsipareigojimų vykdymo.
  • Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Klientui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Klientui.
  • Jei iš Kliento gautų įmokų nepakanka visam įsiskolinimui už Paslaugas padengti, gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausia padengiamos Paslaugų teikėjo patirtos išlaidos išieškant skolą iš Kliento, toliau padengiama skola už paslaugas (pradedant seniausia).
 1. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
  • Sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir galioja iki Šalių Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų visiško įvykdymo. Narystės galiojimo terminas nurodytas Specialiosiose sąlygose.
  • Paslaugų teikėjui iš esmės pažeidus Sutartį, Paslaugų mokėtojas turi teisę vienašališkai, be teismo ir nenurodant priežasčių, nutraukti Sutartį, įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Tokiu atveju, Paslaugų mokėtojas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už Klientui suteiktas paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento.
  • Nutraukus Sutartį 6.2 punkto pagrindu, kai Paslaugų mokėtojas yra sumokėjęs už paslaugas avansu, Paslaugos mokėtojui grąžinama kainos dalis už neišnaudotą Abonemento galiojimo laikotarpį.
  • Sutarties perrašymas kitam asmeniui negalimas.
  • Sutarties nutraukimas, pradėjus naudotis paslaugomis, negalimas.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai apriboti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Klientui apie tai informuodamas raštu Paslaugų mokėtoją šiais atvejais:
   • Jeigu Klientas gadina Paslaugų teikėjo įrangą;
   • Jeigu Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų asmenų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis;
   • Jeigu dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, Paslaugų teikėjas negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);
   • Jeigu Klientas ar Paslaugų mokėtojas nesilaiko kitų šios Sutarties sąlygų.
  • Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai informavęs Paslaugų mokėtoją raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu Klientas ar Paslaugų mokėtojas:
   • Nesilaiko esminių Sutarties sąlygų;
   • Pakartotinai pažeidžia kitas Sutarties sąlygas;
  • Sutarties nutraukimas dėl Kliento ar Paslaugų mokėtojo kaltės, neatleidžia Paslaugų mokėtojo nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už Klientui suteiktas Paslaugas iki Sutarties nutraukimo momento.
 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  • Kliento pateiktų duomenų valdytojas – Paslaugų teikėjas.
  • Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.
  • Paslaugų teikėjas šios Sutarties 3.2.3. punkte nurodytu tikslu tvarkys šiuos Kliento asmens duomenis:
   • Vardas, pavardė;
   • Gimimo data;
   • adresas;
   • paštas;
   • Telefono Nr.;
   • Banko sąskaitos Nr.
  • Kliento duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant suteikti paslaugas ir įvykdyti sutartį.
  • Kliento duomenų pateikimas Paslaugų teikėjui yra sutartyje numatytas reikalavimas. Klientas privalo pateikti duomenis Paslaugų teikėjui tam, kad būtų sudaryta sutartis. Nepateikus duomenų Paslaugų teikėjas negalės sudaryti šios Sutarties.
  • Paslaugų teikėjas perduos Kliento asmens duomenis savo įgaliotiems asmens duomenų tvarkytojams, kurie padeda Paslaugų teikėjui vykdyti šią Sutartį. Daugiau informacijos Bendrosiose asmens duomenų apsaugos taisyklėse.
  • Kliento pateikti asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties sudarymo arba tiek, kiek reikalauja atskiri su socialinėmis paslaugomis susiję LR teisės aktai.
  • Klientas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad:
   • Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;
   • Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
   • Turi teisę būti informuoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
   • Taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, El. paštas ada@ada.lt).
  • Klientas ir jo darbuotojai gali pasinaudoti aukščiau aprašytomis teisėmis, be kita ko, kreipiantis į Paslaugų teikėją info@activevilnius.lt, arba registruotu paštu S. Nėries g. 45A, LT-06305 Vilnius.
  • Paslaugų teikėjas, įgyvendina ES Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento Nr. 2016/679 nuostatas ir duomenų apsaugos pareigas, remdamasis direktoriaus įsakymu patvirtintomis Bendrosiomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, kuriose skelbiama papildoma informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Visi Šalių pranešimai ir (ar) sąskaitos už paslaugas ar kita informacija turi būti pateikiami raštu arba kitomis informavimo priemonėmis ir yra laikomi tinkamai įteiktais pagal Sutarties preambulėje išdėstytus Sutarties šalių rekvizitus.
  • Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
  • Šalys nėra atsakingos už visišką ar dalinį sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, esant nepaprastosioms Force Majeure aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti, jei šios aplinkybės turėjo tiesioginį poveikį šios Sutarties vykdymui.
  • Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie Force Majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet , kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku nepranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
  • Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka.
  • Ši Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai.
  • Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas, vykdant šią Sutartį, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai, arba Specialiose sąlygose nurodytais kontaktais siunčiami registruotu paštu, arba elektroniniu paštu, arba Klientui trumpąja žinute. Pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:
Perskaičiau ir SUTINKU